Chuyên mục: Các hội đoàn

Các hội đoàn trong giáo xứ Cồn Thoi chúc mừng cha mới Giuse Trần Văn Tiến nhân ngày lễ tạ ơn tại quê hương Thuần Hậu

Cập nhật một vài hình ảnh đại diện các hội đoàn trong giáo xứ Cồn Thoi chúc mừng cha mới Giuse Trần Văn Tiến nhân ngày lễ tạ ơn tại quê hương Thuần Hậu, 27/8/2020.   Ban lễ Sinh Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Giáo Lý Viên Hiệp sỹ, Dự trưởng và Huynh trưởng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt