Chuyên mục: Giáo họ Tòng Phát

Thiếu nhi giáo xứ Cồn thoi mừng lễ Quan Thày và Sinh nhật xứ đoàn-Tôma Trần Văn Thiện

Cha Phao lô Nguyễn Tất Ứng-Trưởng Ban Giáo Lý của giáo Phận, trong giờ gặp gỡ các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi Các em ngành Chiên Con, trong ngày mừng lễ Quan Thày Các em ngành Nghĩa Sỹ trong ngày mừng lễ Quan Thày =>>> Xem hình ảnh

Cha Giuse Trần Văn Vịnh dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Cồn Thoi-nơi ngài đã được bền trên gửi đến trong năm quan sát mục vụ

Cha Phêrô Trần Văn Vịnh chủ tế Cha mới Phêrô ngỏ lời cùng cộng đoàn =>>> Xem hình ảnh  

Ngành Chiên con sinh hoạt trong dịp hè 2017

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Chiên Con-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn […]

Sa mạc ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Ấu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn […]

Sa mạc ngành Thiếu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Thiếu-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi […]

Sa mạc ngành Nghĩa Sỹ-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Nghĩa-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi […]

Sa mạc ngành Hiệp Sỹ-hè 2017 tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Hiệp Sỹ-xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ […]

Huynh Trưởng giáo xứ Cồn Thoi tại Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Thái Bình

Lần đầu tiên, Giáo tỉnh Hà nội quy tụ hơn 3000 huynh trưởng trong ngày Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ nhất, tại Tòa Giám Mục Thái Bình (ngày 4-5/7/2017). Huynh trưởng giáo phận Phát Diệm tại Đại Hội Huynh Trưởng, Giáo tỉnh Hn lần thứ nhất Tiết mục văn nghệ của giáo phận Phát […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt