Chuyên mục: Tin Giáo xứ

Giáo xứ Cồn Thoi Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 (chùm ảnh 3)

Ba Nhà Đạo Sỹ (giáo họ Nghĩa Từ) Ông Già Noel cưỡi rùa (giáo họ Tòng Phát) Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Tân Tùng Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Tòng Phát Điểm đón mừng Chúa Giáng Sinh của giáo họ Kim Tùng Điểm đón mừng Chúa Giáng […]

Thăng cấp ngành Ấu Nhi tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi.

-Ngày 25 tháng 7 năm 2018. Theo chương trình mục vụ, một trong những sinh hoạt trong dịp hè là thăng cấp một số ngành trong sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi. Thẩm vấn đoàn sinh Tuyên hứa Trao khăn Dâng lễ vật Các em […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt