Danh mục: Thiếu Nhi Thánh Thể

GẶP MẶT VÀ GIAO LƯU GIỚI TRẺ HẠT VĂN HẢI Hướng tới đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội Chủ đề: Chúa Ki-tô sống trong niềm vui Hiệp hành. Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi Tại giáo xứ Tân Mỹ Ngày 20-11-2022

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt