Chuyên mục: TNTT 2018

Lớp Tu Đức K23 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà nội mừng lễ thánh Giuse Đặng Đình Viên-Quan thầy của lớp

Ngày 15 tháng 7 năm 2018, Quý thầy Đại Chủng Sinh lớp Tu Đức K23-Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà nội mừng lễ Quan thầy-Địa điểm tổ chức tại giáo xứ Cồn Thoi.   Giao lưu văn nghệ-Các em thiếu nhi giáo xứ Cồn Thoi Giao lưu văn nghệ-Các bạn trẻ giáo xứ Hoá Lộc […]

Thăng Cấp Dự Trưởng và Huynh Trưởng tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi

Sau thời gian học hỏi và được đào tạo, ngày 15 tháng 7 năm 2018, cha Tuyên uý xứ Đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đã thăng cấp cho các em ngành Hiệp Sỹ lên Dự Trưởng và các em Dự Trưởng lên Huynh Trưởng.   Các em ngành Hiệp Sỹ tuyên Hứa […]

Sa mạc lên khăn ngành Thiếu Nhi, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Ngày hôm nay, 21 tháng 01 năm 2018, các em ngành Ấu Nhi xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi đi Hành Trinh Sa mạc để chuẩn bị cho ngày chuyển ngành của các em (lên ngành Thiếu Nhi).   =>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt