Danh mục: Tin Giáo xứ

Theo Dấu Chân Chúa Giêsu

THEO DẤU CHÂN CHÚA GIÊ-SU – Hành trình sa mạc dành cho các Huynh Trưởng – Dự Trưởng Xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-Giáo xứ Cồn Thoi – Địa điểm: Rừng Quốc Gia Cúc Phương – Ngày 08-08-2022 Tại Cửa Rừng Cúc Phương Tại khu vực bãi đỗ xe Cúc Phương Tại khu vực CÂY […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt