Một số bài hát kèm cử điệu trong sinh hoạt cộng đồng

00.  LỜI GIỚI THIỆU                                                     xem VIDEO

01.  GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO  Mp3                                 xem VIDEO

02   BÊN NHAU  Mp3                                                    xem VIDEO

03. ĐI GIEO NIỀM TIN  Mp3                                         xem VIDEO

04.  HÀNH TRÌNH NGƯỜI TRẺ VIỆT NAM  Mp3       xem VIDEO

05. MỘT LẦN GẶP GIÊSU                                            xem VIDEO

06. NIỀM TIN BẠN TRẺ Mp3                                        xem VIDEO

07.  NIỀM TIN VÀ CƠN GIÔNG  Mp3                           xem VIDEO

08.  RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG  Mp3                     xem VIDEO

09.  RA KHƠI   Mp3                                                        xem VIDEO

10.  RA KHƠI 2  Mp3                                                     xem  VIDEO

11.  SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG  Mp3               xem VIDEO

12.  TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI   Mp3   xem VIDEO

13.  TẠM BIỆT  Mp3                                                        xem VIDEO

14.  SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI  Mp3                                  xem VIDEO

15.  BÀI CA THÂN ÁI  Mp3                                             xem VIDEO

16.  THẮP LỬA CHO ĐỜI  Mp3                                     xem VIDEO

17.  TUỔI TRẺ VÀO ĐỜI  Mp3                                       xem VIDEO

16.  GIÊSU I LOVE YOU   Mp3                                       xem VIDEO

19.  NỐI MÃI VÒNG TAY   Mp3                                      xem VIDEO

20.  BẠN CÙNG TÔI  Mp3                                               xem VIDEO

21.  HÃY VUI LÊN   Mp3                                                  xem VIDEO

22.  MUỐI MEN VÀ ÁNH SÁNG  Mp3                            xem VIDEO

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt