Sa mạc “Bước Theo Thầy” dành cho các anh chị huynh trưởng-dự trưởng và hiệp sĩ. 17/8/2020

Cập nhật hình ảnh khai mạc hành trình sa mạc “Bước Theo Thầy” dành cho các anh chị huynh trưởng – dự trưởng và hiệp sĩ xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi, 17/8/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt