Thẻ: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

Thứ 6 Tuần Thánh 2017 tại giáo xứ Cồn Thoi

Giáo xứ Cồn Thoi cử hành các nghi thức Phụng Vụ trong ngày thứ 6 Tuần Thánh 2017 Khai mạc Đàng Thánh Giá trọng thể Đi Đàng Thánh Giá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa   =>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt