Thẻ: Huấn luyện Giáo Lý Viên tại giáo xứ Cồn Thoi

Khai mạc khóa huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Phát Diệm tại giáo xứ Cồn Thoi, năm 2015

Trong chương trình bồi dưỡng, đào tạo Giáo Lý Viên tại Giáo phận Phát Diệm, các Giáo Lý Viên được quy tụ về để cập nhật kiến thức về giáo lý, kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt giáo lý, kiến thức và kỹ năng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Các giáo lý […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt