Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến

Cập nhật hình ảnh ngày lễ Thêm Sức tại giáo xứ Cồn Thoi. 12/08/2022

+ Đón cha Antôn Phan Văn Tự-Đại Diện Đức Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phát Diệm trong ngày ban bí tích Thêm Sức cho 93 em thiếu niên tại giáo xứ Cồn Thoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh 1

+ Xem hình ảnh 2

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt