Thẻ: gx Cồn Thoi

Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay

Hôm nay! Ngày 19/2/2021. Cha xứ Phaolô và cha phó Martino đã tổ chức ngày tĩnh tâm trong mùa chay tại giáo xứ Cồn Thoi và hôm nay cũng là những ngày trong tuần Tam Nhật đón ngày Chầu Lượt của giáo xứ Cồn Thoi. Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của mùa […]

Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2021

Cập nhật một vài hình ảnh ngày Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa chay-19/02/2021 và chuẩn bị tâm hồn bước vào ngày Chầu Lượt thay mặt Giáo phận vào Chúa Nhật I Mùa Chay-21/02/2021. 1. Giờ Sám Hối Cộng Đồng Thầy Phó tế Trần Văn Huyến gợi ý tâm tình Sám Hối 2. Giảng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt