Danh mục: Giáo họ Tòng Phát

MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA Quan Thầy Giáo xứ Cồn Thoi Vào lúc 09 giờ 30, Chúa nhật XXXIV TN – ngày 20 tháng 11, tại thánh đường Giáo xứ Cồn Thoi, cha quản xứ cùng quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ […]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH & THÔNG TIN CÁC GIÁO HỌ – GIÁO XỨ CỒN THOI

   Giáo họ Kim Tùng – Thành lập năm 1946 – Gồm 711 tín hữu – Nhà thờ xây dựng năm 2001 – Nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng bảo trợ.    Giáo họ Tân Tùng – Gồm 1142 tín hữu – Thành lập năm 1946 – Nhà thờ xây dựng năm 2000 – […]

Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022

Cập nhật một vài hình ảnh trong ngày Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022 – Thứ 4 LỄ TRO ĐẦU MÙA CHAY-02/03/2022 Cha chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định căn dặn cộng đoàn trước khi trao tài liệu học hỏi Giáo Lý Mùa Chay Đại Diện Ban Chấp Hành […]

Thông báo về điều được gọi là “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI”

Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin Trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam    

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt