Danh mục: Các hội đoàn

MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA Quan Thầy Giáo xứ Cồn Thoi Vào lúc 09 giờ 30, Chúa nhật XXXIV TN – ngày 20 tháng 11, tại thánh đường Giáo xứ Cồn Thoi, cha quản xứ cùng quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ […]

Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022

Cập nhật một vài hình ảnh trong ngày Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022 – Thứ 4 LỄ TRO ĐẦU MÙA CHAY-02/03/2022 Cha chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định căn dặn cộng đoàn trước khi trao tài liệu học hỏi Giáo Lý Mùa Chay Đại Diện Ban Chấp Hành […]

Các hội đoàn trong giáo xứ Cồn Thoi chúc mừng cha mới Giuse Trần Văn Tiến nhân ngày lễ tạ ơn tại quê hương Thuần Hậu

Cập nhật một vài hình ảnh đại diện các hội đoàn trong giáo xứ Cồn Thoi chúc mừng cha mới Giuse Trần Văn Tiến nhân ngày lễ tạ ơn tại quê hương Thuần Hậu, 27/8/2020.   Ban lễ Sinh Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Giáo Lý Viên Hiệp sỹ, Dự trưởng và Huynh trưởng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt