Chuyên mục: Các hội đoàn

Các Hội Đoàn thuộc giáo xứ Cồn Thoi

CÁC HỘI ĐOÀN THUỘC GIÁO XỨ CỒN THOI (Cập nhật năm 2020)   1. GIỚI GIA TRƯỞNG – Lễ quan thầy: 19/03 2. GIỚI HIỀN MẪU + Quan thầy: Thánh Monica 3. BAN CỰU TÔNG ĐỒ + Quan thầy: 3. HỘI MÂN CÔI + Quan thầy: 7/10 4. BAN QUẢN GIÁO THANH NIÊN + Quan […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt