Danh mục: Năm 2022

MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA Quan Thầy Giáo xứ Cồn Thoi Vào lúc 09 giờ 30, Chúa nhật XXXIV TN – ngày 20 tháng 11, tại thánh đường Giáo xứ Cồn Thoi, cha quản xứ cùng quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ […]

GẶP MẶT VÀ GIAO LƯU GIỚI TRẺ HẠT VĂN HẢI Hướng tới đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội Chủ đề: Chúa Ki-tô sống trong niềm vui Hiệp hành. Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi Tại giáo xứ Tân Mỹ Ngày 20-11-2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH & THÔNG TIN CÁC GIÁO HỌ – GIÁO XỨ CỒN THOI

   Giáo họ Kim Tùng – Thành lập năm 1946 – Gồm 711 tín hữu – Nhà thờ xây dựng năm 2001 – Nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng bảo trợ.    Giáo họ Tân Tùng – Gồm 1142 tín hữu – Thành lập năm 1946 – Nhà thờ xây dựng năm 2000 – […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt