MỘT SỐ HÌNH ẢNH & THÔNG TIN CÁC GIÁO HỌ – GIÁO XỨ CỒN THOI

   Giáo họ Kim Tùng

– Thành lập năm 1946

– Gồm 711 tín hữu

– Nhà thờ xây dựng năm 2001

– Nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Đấng bảo trợ.

   Giáo họ Tân Tùng

– Gồm 1142 tín hữu

– Thành lập năm 1946

– Nhà thờ xây dựng năm 2000

– Quan thầy giáo họ là Thánh Gioan Tẩy Giả.

   Giáo họ Nghĩa Từ

– Gồm 1109 tín hữu
– Thành lập năm 1949
– Nhà thờ xây dựng năm 2019
– Quan thầy giáo họ là Chúa Lên Trời.

   Giáo họ Phùng Thiện

– Thành lập năm 1949
– Gồm 911 tín hữu
– Nhà thờ xây dựng năm 2010
– Nhận Thánh Phêrô Tông đồ làm đấng bảo trợ.

   Giáo họ Tòng Phát

– Gồm 965 tín hữu
– Thành lập năm 1949
– Nhà thờ xây dựng năm 2006
– Giáo họ nhận Thánh cả Giuse làm bổn mạng.

 

   Giáo họ Phúc Từ

Thành lập năm 1949
– Quan Thầy giáo họ là Mình Máu Thánh Chúa Kitô
– Gồm 1126 tín hữu
Công trình giáo họ là Nhà nguyện Kính Thánh Thể đặt giữa ao hồ giáo xứ.

   Giáo họ Tòng Đức 

– Gồm 1074 tín hữu, thành lập năm 1949
– Nhà thờ xây dựng năm 2019
– Nhận tước hiệu bổn mạng là Chúa Giáng Sinh.

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt