MỪNG LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA

Quan Thầy Giáo xứ Cồn Thoi

Vào lúc 09 giờ 30, Chúa nhật XXXIV TN – ngày 20 tháng 11, tại thánh đường Giáo xứ Cồn Thoi, cha quản xứ cùng quý cha, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa Kitô Vua, bổn mạng Giáo xứ.

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt