Giáo xứ Cồn Thoi – Cải tạo khu vực Đất Thánh

Giáo xứ Cồn Thoi – Cải tạo khu vực Đất Thánh, hướng tới ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn (02/11/2022)

+ Xây 220m đường mương thoát nước dọc PHÍA TÂY

+ Xây 90m đường mương PHÍA BẮC  + 90M đường bê tông, rộng 2,5m đường ngang PHÍA BẮC

+ Xây 90m đường mương phía GIÁP LƯƠNG

+ Trồng mới rặng HOA MẪU ĐƠN đường THẬP ĐẠO

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt