Các Hội Đoàn thuộc giáo xứ Cồn Thoi

CÁC HỘI ĐOÀN THUỘC GIÁO XỨ CỒN THOI
(Cập nhật năm 2020)

 

1. GIỚI GIA TRƯỞNG

– Lễ quan thầy: 19/03

2. GIỚI HIỀN MẪU
+ Quan thầy: Thánh Monica

3. BAN CỰU TÔNG ĐỒ
+ Quan thầy:

3. HỘI MÂN CÔI
+ Quan thầy: 7/10

4. BAN QUẢN GIÁO THANH NIÊN
+ Quan thầy:

5. BAN QUẢN GIÁO THIẾU NHI
+ Quan thầy:

6. BAN THÁNH THỂ
+ Quan thầy: Lễ Mình Máu Thánh Chúa

7. CA ĐOÀN TRUYỀN TIN

+ Quan thầy: Lễ Truyền Tin

 

 

 

 

 

 

 

8. CA ĐOÀN THÁNH GIA
+ Quan thầy: Lễ Thánh Gia Thất

9. CA ĐOÀN TÊRÊSA
+ Quan thầy: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10)

 

 

 

 

 

 

 

10. BAN GIÁO LÝ VIÊN
+ Quan thầy: Thánh Anrê Phú Yên

11. THIẾU NHI THÁNH THỂ
+ Quan thầy: Thánh Tôma Trần Văn Thiện
+ Cuộc Đời Thánh Tôma Trần Văn Thiện
+ Xứ Đoàn Tôma Trần Văn Thiện-Giáo xứ Cồn Thoi

12. BAN PHỤNG TỰ
+ Quan thầy:

13. BAN KÈN ĐỒNG
+ Quan thầy:

14. HỘI TRỐNG
+ Quan thầy:

15. HỘI BÁT ÂM
+ Quan thầy: Thánh Cêxilia

16. HỘI LÊGIÔ MARIÊ
+ Quan thầy:

17. HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
+ Quan thầy:

18. BAN KHUYẾN HỌC
+ Quan thầy:

19. HỘI LỜI CHÚA
+ Quan thầy: Thánh Mátthêu

20. BAN CARITAS
+ Quan thầy:

21. BAN THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
+ Quan thầy:

22. BAN LỄ SINH
+ Quan thầy: Thánh Laurenxô

23. HỘI THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
+ Quan thầy:

24. CA ĐOÀN GIA TRƯỞNG

+ Quan thầy: 19/3

 

 

 

 

 

 

 

25. CA ĐOÀN HIỀN MẪU

+ Quan thầy: Thánh Monica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt