Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022

Cập nhật một vài hình ảnh trong ngày Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc Giáo Lý Mùa Chay 2022
– Thứ 4 LỄ TRO ĐẦU MÙA CHAY-02/03/2022

Cha chính xứ Cồn Thoi-Phaolô Nguyễn Văn Định căn dặn cộng đoàn trước khi trao tài liệu học hỏi Giáo Lý Mùa Chay

Đại Diện Ban Chấp Hành các Giáo họ, các Hội Đoàn nhận Tài Liệu Học Hỏi Giáo Lý Mùa Chay 2022

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt