Thẻ: gx Cồn Thoi

Thánh lễ kỷ niệm 30 năm-Lớp Hiệp Nhất

CHÀO MỪNG và LÝ DO LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHẬP HỌC CỦA LỚP HIỆP NHẤT (Cha Phaolo Nguyễn Văn Định-Chính xứ Cồn Thoi) I. Giới thiệu về Lớp Hiệp Nhất Trọng kính đức cha Giuse, quý Sơ, quý thầy, quý chức, quý cố, ông bà anh chị em, các bạn trẻ, thiếu niên […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt