Chuyên mục: Thông báo năm 2017

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

  Ngày 22 tháng 03 năm 2017 (thứ 4, sau CN III MC)     BUỔI SÁNG   – 08g00-08g45             : Nguyện kinh, Ngắm Rằng – 08g45-09g30             : Sám hối cộng đồng – 09g30-09g45             : Giải lao – 09g45-10g45             : Giảng Tĩnh Tâm – 10g45-11g15             : Chầu Thánh Thể – 11g15                        : Nghỉ trưa […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt