Chương Trình ngày Chầu Lượt thay mặt Giáo phận của giáo xứ Cồn Thoi, năm 2017

 

Để đem lại hiệu quả thiêng liêng cho ngày chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt giáo phận tại giáo xứ Cồn Thoi, kính xin quý cố ông, bà, anh chị em hiệp thông trong chương trình trong tuần như sau:

 

I. CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Từ thứ 2, ngày 13 tháng 02 đến thứ 7, ngày 18 tháng 02 năm 2017:

  • Buổi sáng: 4g45-Thánh lễ
  • Buổi chiều: 5g00-Chầu Thánh Thể (giải tội trong các giờ chầu của các ngày); 6g00-Thánh lễ.

II. NGÀY CHÚA NHẬT

  • Buổi sáng: 4g45-Thánh lễ. Sau Thánh lễ đặt Mình Thánh Chầu.
  • 10g30: Thánh lễ đồng tế
  • Buổi chiều: 2g30: Chầu Thánh Thể
  • 3g30: Kiệu Thánh Thể
  • 4g00: Thánh lễ

Cồn Thoi, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt