Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

 

Ngày 22 tháng 03 năm 2017 (thứ 4, sau CN III MC)

 

 

BUỔI SÁNG

 

– 08g00-08g45             : Nguyện kinh, Ngắm Rằng

– 08g45-09g30             : Sám hối cộng đồng

– 09g30-09g45             : Giải lao

– 09g45-10g45             : Giảng Tĩnh Tâm

– 10g45-11g15             : Chầu Thánh Thể

– 11g15                        : Nghỉ trưa

 

BUỔI CHIỀU

 

– 1g45                   : Chuông báo

– 2g15-2g45          : – Nguyện kinh, Làm việc tháng kính thánh Giuse

– Đọc Thư Mục Vụ Mùa Chay 2017

– 2g45-3g30          : Giảng Tĩnh Tâm

– 3g30-3g45          : Giải lao

– 3g45-3g55          : Đọc Sứ Điệp Mùa Chay 2017

– 4g00                   : Thánh lễ đồng tế.

 

* Ghi chú: Các cha giải tội trong tất cả các giờ của ngày tĩnh tâm, trừ giờ nghỉ trưa và giờ lễ.

 

Cồn Thoi, 19 tháng 03 năm 2017

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt