Thẻ: Các cha đã coi sóc giáo xứ Cồn Thoi

Các cha coi sóc giáo xứ Cồn Thoi

  Từ 1984-1988: Cha PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN ĐỨC QUỲNH Từ 1989-1991: Đức cha GIUSE NGUYỄN VĂN YẾN Từ 1992-1993: Cha GIUSE VŨ CÔNG HOÀNG Từ 1994-2002: Cha GIUSE TRẦN NGỌC VĂN Từ 01/6/2002-10/5/2006: Cha PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TĨNH Từ 10/5/2006-05/8/2014: Cha ANTÔN ĐOÀN MINH HẢI Từ 06/8/2014– nay: Cha PHAOLÔ NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt