Thẻ: Cử hành Nghi Thức Rửa Chân

Thứ 5 Tuần Thánh 2017 tại giáo xứ Cồn Thoi

Cùng với Giáo Hội sống Tam Nhật Vượt qua, giáo xứ Cồn thoi hòa nhịp chung trong những nghi thức Phụng vụ trong những ngày này. Cha Phaolô Dương Quang Đạo cử hành Nghi Thức Rửa Chân Cử hành Nghi Thức Rửa Chân Cử hành Nghi Thức Rửa Chân   =>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt