Thẻ: Dâng hoa kính Mẹ tại giáo xứ Cồn Thoi 2017

Kiệu Đức Mẹ và dâng hoa cộng đồng-tháng 5 năm 2017, tại giáo họ Phùng Thiện thuộc giáo xứ Cồn Thoi

Bước vào tháng hoa-tháng dâng kính Đức Mẹ năm 2017. Theo lịch mục vụ trong giáo xứ, ngày 09 tháng 05 năm 2017, các đội hoa trong giáo xứ Cồn Thoi đã qui tụ về giáo họ Phùng Thiện để tôn vinh Mẹ Maria qua việc kiệu Đức Mẹ, dâng hoa kính Mẹ và hiệp […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt