Thẻ: Đào tạo Huynh trưởng tại Cồn Thoi

Khóa huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng tại giáo xứ Cồn Thoi (ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm , thứ 6)

Sáng hôm nay 25/7/2016, 70 học viên của 3 giáo xứ gồm: Cồn Thoi, Như Tân và Kim Đông đã tập trung tại giáo xứ Cồn Thoi để khai mạc khóa XI huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng. Các ngày trong khóa học tiếp theo: Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 6… […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt