Thẻ: Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh 2016 tại giáo xứ Cồn Thoi

Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh 2016 tại giáo xứ Cồn Thoi

Mỗi Mùa Giáng Sinh về, có lẽ một điều đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người đó là những giây phút Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh. Với những giây phút ngắn gọn, mỗi người có dịp đọc lại lịch sử cứu độ trong những khoảnh khắc hết sức quan trọng. Cha Chính […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt