Thẻ: Gặp mặt Ban Bác Ái Caritas giáo xứ Cồn Thoi năm 2017

Họp mặt Ban Bác Ái Caritas-giáo xứ Cồn Thoi, năm 2017

Để có những hướng sinh hoạt cụ thể trong năm mục vụ, bước vào những ngày đầu năm mới, Ban Bác Ái Caritas-giáo xứ Cồn Thoi đã quy tụ về nơi giáo xứ trong buổi gặp gỡ cha xứ và gặp gỡ nhau, để qua đó mọi thành phần trong hội đoàn được gắn bó […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt