Thẻ: Giáo xứ Cồn Thoi cung nghinh Thánh Thể

Giáo xứ Cồn Thoi cung nghinh Thánh Thể trong ngày Chầu lượt thay mặt Giáo phận, năm 2017

Trong ngày chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, buổi chiều trước khi dâng lễ Tạ ơn, kết thúc ngày chầu, cộng đoàn giáo xứ Cồn Thoi cùng cung nghi Chúa Giê su Thánh Thế. Cha nguyên chính xứ Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh ban phép lành Mình Thánh Cha nguyên Tổng Đại Diện-Giuse Vũ Công Hoàng kết […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt