Thẻ: Giới trẻ Cồn Thoi

Giới trẻ giáo xứ Cồn Thoi sinh hoạt và cầu nguyện-tháng 5 năm 2017

Sau một vòng sinh hoạt hàng tuần tại mỗi giáo họ, giới trẻ lại quy tụ về nhà thờ giáo xứ để sinh hoạt và cầu nguyện. Đây là chương trình sinh hoạt hàng tuần và hàng tháng mà các bạn trẻ vẫn luôn duy trì. Các bạn trẻ sinh hoạt Chia sẻ Lời Chúa […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt