Thẻ: Góp ý về việc chọn bài hát trong Phụng Vụ

Góp ý về chọn một bài hát cho Phụng vụ

GÓP Ý VỀ CHỌN MỘT BÀI HÁT CHO PHỤNG VỤ                                                                                                       Trần Văn Huyến Cách đây không lâu, tôi nhận được điện thơ của một ca trưởng cho biết giáo xứ của anh có Ban thánh nhạc để tuyển chọn các bài hát cho phụng vụ, nhất là cho thánh lễ các ngày Chúa nhật […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt