Thẻ: Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể

Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể (diễn tiến)

Sa mạc sinh hoạt đoàn sinh ngành Hiệp sỹ tại xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi HÀNH TRINH SA MẠC NGÀNH HIỆP SỸ     Chủ đề: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ Cồn Thoi,  […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt