Thẻ: Hành Trình Sa Mạc

Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể (diễn tiến)

Sa mạc sinh hoạt đoàn sinh ngành Hiệp sỹ tại xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi HÀNH TRINH SA MẠC NGÀNH HIỆP SỸ     Chủ đề: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ Cồn Thoi,  […]

Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể (diễn tiến)

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM XỨ  ĐOÀN TÔMA THIỆN-GIÁO XỨ CỒN THOI       HÀNH TRÌNH SA MẠC và ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ   Ngành Nghĩa sỹ 2    Chủ đề: YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ   PHẦN VIỆC TRONG HTSM STT PHẦN VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt