Thẻ: Khai mạc tháng hoa tại giáo xứ Cồn Thoi

Giáo xứ Cồn Thoi khai mạc tháng hoa 2017 dâng kính Mẹ Maria

Cùng với tâm tình chung trong tháng hoa-tháng dâng kính Mẹ Maria, giáo xứ Cồn Thoi đang hòa nhịp trong ngày khai mạc tháng Đức Mẹ. Dâng hoa kính Mẹ   =>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt