Thẻ: Khai mạc thi giáo lý Mùa Chay 2019 tại giáo xứ Cồn Thoi

Khai mạc ngày thi giáo lý Mùa Chay 2019-tại giáo xứ Cồn Thoi

Một số hình ảnh cha chính Phaolô Nguyễn Văn Định, cha phó Giuse Hoàng Đình Từ và thầy phó tế Phêrô Trần Văn Khải tham dự giờ khai mạc ngày giáo xứ Cồn Thoi thi Giáo Lý Mùa Chay vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá, 14/04/2019.   Cha Chính xứ-Phaolô Nguyễn Văn Định chia sẻ […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt