Thẻ: Kỷ Yếu giáo xứ Cồn Thoi

Kỷ Yếu Giáo xứ Cồn Thoi 1947-2007

GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM GIÁO XỨ CỒN THOI 60 NĂM LỚN LÊN TRONG CÚA KITÔ (1947 – 2007) (Kỷ Yếu-Gx. Cồn Thoi) SỐNG ĐẠO HÔM NAY Canh tân bản thân Dấn thân phục vụ Góp phần xây dựng xã hội công bằng Lạy Cha chúng con trên trời Canh tân con được nên người thiện […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt