Thẻ: Lễ giỗ 1 năm cha Gioan B Đinh Công Dũng

Lễ giỗ 1 năm cha cố Gioan B. Đinh Công Dũng

Ngày 11 tháng 6 năm 2016, Cha Gioan B Đinh Công Dũng được về nghỉ ngơi bên Chúa. Với tương quan trong linh mục đoàn, tương quan của huyết tộc và linh tông, rộng hơn nữa là tương quan anh em trong Chúa Kitô, hôm nay, với tâm tình thương mến, kính trọng cùng với lòng […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt