Thẻ: Legio Curia Văn Hải I

Legio-Curia Văn Hải I mừng lễ Truyền Tin Chúa Nhập Thể-năm 2017

Ngày 25 tháng 3 năm 2017, các thành viên Legio Marie thuộc Curia Văn Hải I: gồm giáo xứ Cồn Thoi, Hợp Thành và Kim Trung, đã quy tụ về giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Truyền Tin Chúa Nhập Thể. Các thành viên Legio dâng mình =>>> Xem hình ảnh  

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt