Thẻ: Lửa Thiêng Thánh Thể tại Cồn Thoi

Lửa Thiêng Thánh Thể-Khóa huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng tại giáo xứ Cồn Thoi

Tối nay, 23/7/2016, 70 học viên của 3 giáo xứ gồm: Cồn Thoi, Như Tân và Kim Đông đã tham dự giờ Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề: “Bước Đi Trong Ánh Sáng”. Chương trình được xếp trong khóa XI huấn luyện Giáo lý viên và Huynh Trưởng. >>> Xem chi tiết tại trang Ban Giáo […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt