Thẻ: Nhà thờ giáo họ Tòng Đức thuộc giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đặt kèo

Nhà thờ giáo họ Tòng Đức thuộc giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đặt vì kèo đầu tiên

Lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ giáo họ Tòng Đức, thuộc giáo xứ Cồn Thoi, nhằm ngày 07 tháng 3 năm 2016. Sau 7 tháng xây dựng, hôm nay, ngày 21 tháng 09 năm 2016, vì kèo đầu tiên của ngôi thánh đường đã được đặt vào vị trí.   […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt