Thẻ: Sa mạc ngành Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi

Sa mạc ngành Thiếu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Thiếu-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi […]

Sa mạc ngành thiếu Nhi xứ đòan Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi, mùa hè 2015

Để ổn định kiến thức về Thiếu Nhi Thánh Thể cho các đòan sinh, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi tổ chức cho các em ngành Thiếu Nhi tham dự hành trình sa mạc. Hành trình sa mạc được lồng ghép phần kiểm tra các phần giáo lý đã học trong năm […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt