Thẻ: Thiếu nhi giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ quan thày

Thiếu nhi giáo xứ Cồn thoi mừng lễ Quan Thày và Sinh nhật xứ đoàn-Tôma Trần Văn Thiện

Cha Phao lô Nguyễn Tất Ứng-Trưởng Ban Giáo Lý của giáo Phận, trong giờ gặp gỡ các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi Các em ngành Chiên Con, trong ngày mừng lễ Quan Thày Các em ngành Nghĩa Sỹ trong ngày mừng lễ Quan Thày =>>> Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt