Thẻ: Thông Báo-Dành cho Ngành Hiệp Sỹ

Thông Báo-Dành cho Ngành Hiệp Sỹ

  CÁC BẠN NGÀNH HIỆP SĨ  XỨ ĐOÀN TÔMA TRẦN VĂN THIỆN – GIÁO XỨ CỒN THOI   Các bạn Ngành Hiệp sĩ rất thân mến! Ngành Hiệp sĩ chúng ta sẽ chuyển thời gian học Giáo lý vào các buổi chiều Chúa Nhật, bắt đầu từ Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 17/03/2019. Thời […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt