Thẻ: Thứ 7 Tuần Thánh tại giáo xứ Cồn Thoi

Thứ 7 Tuần Thánh 2017-Canh Thức Vọng Phục Sinh-tại giáo xứ Cồn Thoi

Với bầu khí linh thiêng trong Đêm Vọng Phục Sinh của toàn thể Giáo Hội, giáo xứ Cồn Thoi cũng đang sống trong đêm hồng phúc này. Nghi thức Làm Phép Lửa  Phụng Vụ Lời Chúa Phụng Vụ Phép Rửa Thánh lễ (Phụng vụ Tạ ơn)   =>>> Xem hình ảnh  

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt