Thẻ: Tiến Bước Tiền Nhân

Tiếp Bước Tiền Nhân

Tiết mục của Dự Trưởng-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V. Dự Trưởng xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi  

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt