Thẻ: Xứ Đoàn Tô ma Trần Văn Thiện giáo xứ Cồn Thoi

Thiếu nhi giáo xứ Cồn thoi mừng lễ Quan Thày và Sinh nhật xứ đoàn-Tôma Trần Văn Thiện

Cha Phao lô Nguyễn Tất Ứng-Trưởng Ban Giáo Lý của giáo Phận, trong giờ gặp gỡ các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi Các em ngành Chiên Con, trong ngày mừng lễ Quan Thày Các em ngành Nghĩa Sỹ trong ngày mừng lễ Quan Thày =>>> Xem hình ảnh

Sa mạc ngành Thiếu Nhi-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Thiếu-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi […]

Sa mạc ngành Nghĩa Sỹ-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Nghĩa-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi […]

Sa mạc ngành Hiệp Sỹ-hè 2017 tại xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi

Một trong những sinh hoạt trong mùa hè cho các lớp giáo lý tại giáo xứ Cồn Thoi là sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Ý thức tầm quan trọng của Thiếu Nhi Thánh Thể trong việc hỗ trợ giảng dạy giáo lý, các em ngành Hiệp Sỹ-xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ […]

Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể (diễn tiến)

Sa mạc sinh hoạt đoàn sinh ngành Hiệp sỹ tại xứ đoàn Tô ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM Xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi HÀNH TRINH SA MẠC NGÀNH HIỆP SỸ     Chủ đề: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ Cồn Thoi,  […]

Tiếp Bước Tiền Nhân

Tiết mục của Dự Trưởng-xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện, giáo xứ Cồn Thoi trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm lần thứ V. Dự Trưởng xứ đoàn Tô-ma Trần Văn Thiện-giáo xứ Cồn Thoi  

Hành Trình Sa Mạc và Lửa Thiêng Thánh Thể (diễn tiến)

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM XỨ  ĐOÀN TÔMA THIỆN-GIÁO XỨ CỒN THOI       HÀNH TRÌNH SA MẠC và ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ   Ngành Nghĩa sỹ 2    Chủ đề: YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ   PHẦN VIỆC TRONG HTSM STT PHẦN VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt