Thẻ: Xưng tội rước lễ lần đầu năm 2017

Xưng tội và rước lễ lần đầu tại giáo xứ Cồn Thoi năm 2017

Chúa nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017, giáo xứ Cồn Thoi đã có thêm 137 em thiếu nhi được xưng tội và rước lễ lần đầu. 137 em được Xưng tội và Rước lễ lần đầu Niềm vui được rước Chúa lần đầu của các em còn nhận được một động lực rất lớn […]

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt